SenioriNET

Proiectul “SenioriNET – Retea ONG de servicii dedicate persoanelor varstnice“  isi propune sa creeze prima retea informala la nivel national de organizatii active in domeniul serviciilor pentru varstnici, cu precadere cele care furnizeaza ingrijiri la domiciliu. Proiectul este bazat pe  nevoia de a coaliza intr-o singura voce organizatiile active in domeniu la nivel national.  Capacitatea limitata a ONG-urilor din domeniul serviciilor pentru varstnici de a coopera cu autoritatile si de populariza serviciile oferite conduce la un interes scazut al autoritatilor de a sustine politicile de dezvoltare a serviciilor pentru varstnici si implicit la accesul limitat sau inexistent la servicii pentru varstnici. Prin aceasta initiativa ne propunem sa consolidam pe termen lung capacitatea organizatiilor neguvernamentale din sectorul social si sa sustinem participarea lor activa la imbunatatirea strategiilor si politicilor care asigura un acces crescut al  varstnicilor din Romania la servicii de ingrijire la domiciliu.

Proiectul „SenioriNET – retea ONG de servicii dedicate persoanelor varstnice” este co-finantat printr-un grant din partea Elvetiei prin intermediul Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana extinsa, in cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru Participarea Societatii Civile – Programul de Cooperare Elvetiano-Roman, are o durata de 2 ani si un buget total de 251.102,25 CHF din care 223.481,00 CHF reprezinta finantarea nerambursabila.

In urma acestui proiect ne propunem:

 • Sa punem bazele unei retele nationale active formata din cel putin 30 de ONG-uri furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si/sau implicate in actiuni de adresate persoanelor varstnice si complementare ingrijirilor la domiciliu;
 • Sa oferim organizatiilor din retea cadrul necesar pentru cresterea  capacitatii interne
 • Sa cresterea nivelul de informare si constientizare al autoritatilor publice si cetatenilor  cu privire serviciile adresate varstnicilor din Romania
 • Sa facilitam accesul persoanelor interesate la informare cu privire la  serviciile adresate varstiniclilor

Printre rezultatele proiectului enumeram :

 • O retea nationala formata din cel putin 30 de ONG-uri furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si/sau implicate in actiuni de adresate persoanelor varstnice si complementare ingrijirilor la domiciliu;
 • 1 pachet informativ online care va contine 1 website, o harta cu serviciile la nivel national, 20 de newsletters online distribuite;
 • 2 sesiuni de instuire realizate in domeniul lobby and advocacy ;
 • Organizarea Forumului furnizorilor de servicii adresate varstnicilor din Romania;
 • Realizarea unui campanii de advocacy;
 • Elaborarea unui document de politica publica privind ingrijirea la domiciliu;
 • Organizarea, la nivrel local, de mese rotunde de dialog social pentru promovarea conceptului de ingrijiri la domiciliu;
 • Barometrul colaborarii cu autoritatile publice;
 • Elaborarea Catalogului de bune practici in domeniul ingrijirilor la domiciliu adresate varstnicilor;
 • Realizarea unui film de scurt film de promovare a conceptului de ingrijiri la domiciliu adresate varstnicilor.

Organizatiile care au pus bazele initiativei sunt:

Confederatia Caritas Romania, organizatie neguvernamentala de tip retea cu o istorie de 20 ani, are rolul de a reprezenta la nivel national si international cele 10 organizatii Caritas active in Romania. Caritas abordeaza sistematic şi structurat problemele sociale ale comunitatilor raspunzand nevoilor persoanelor aflate in dificultate.

La nivel national, organizatiile Caritas deruleaza programe de asistenta sociala complexa: ingrijire socio-medicala la domiciliu, pentru batrani şi persoane cu dizabilitati, educatie pentru prevenirea dezastreleor naturale, interventie directa in caz de calamitati, asistenta directa şi consiliere pentru familii, centre de zi pentru copii şi tineri, activitati de integrare comunitara şi profesionala pentru persoane defavorizate social. Confederatia Caritas Romania este membra in retelele internationale si nationale: Caritas Internationalis, Caritas Europa si FOND.

Totodata, organizatiile Caritas din Romania ofera anual sprijin celor peste 25.000 de varstnici nevoiasi sau bolnavi care sunt inscrisi in proiectele de ingrijire la domiciliu si de sprijin medico-social. In vederea mentinerii autonomiei varstnicilor afectati de boli cronice si a prevenirii agravarii situatiei de dependenta a acestora, Echipele Caritas de ingrijire la domiciliu ofera asistenta specializata persoanelor nedeplasabile din 360 de localitati din Romania.

Ingrijirea la domiciliu are un rol important in antrenarea responsabilitatii nu doar din partea familiilor celor asistati, dar si a comunitatilor locale. Organizatiile Caritas din Romania ofera sprijin varstnicilor cu venituri reduse, celor imobilizati la pat sau la domiciliu, celor singuri si aflati intr-o situatie de dependenta temporara sau pe termen lung, persoanelor cu afectiuni acute si/sau cronice care au o capacitate limitata de a se deplasa la o unitate sanitara.www.caritas.org.ro.

Asociatia Four Change este o organizatie neguvernamentala infiintata in anul 2012 de o serie de experti in societatea civila romaneasca care şi-au propus sa produca schimbari pozitive, majore in sectorul neguvernamental, dar şi in cadrul comunitatilor in care actioneaza. Prin aceasta asociatie, fondatorii doresc sa creasca nivelul de profesionalizare a organizatiilor neguvernamentale şi sa le sprijine pe acestea in domeniile şi activitatile in care nu au experinta şi deseori le neglijeaza, cum ar fi cercetarea, promovarea, planificarea strategica, managementul de proiect etc. Ghidati de sloganul „Din pasiune pentru societatea civila”, membrii fondatori ai asociatiei au aderat la valori precum profesionalism, dedicare, transparenta, competitivitate, expertiza, experienta, inovatie, deschidere, integritate, responsabilitate, flexibilitate, adaptabilitate.

Misiunea organizatiei este sa sprijine organizatiile societatii civile pentru a deveni actori relevanti in dezvoltarea societatii romaneşti.

Asociatia Four Change are o experienta notabila in promovarea initiativelor societatii civile din Romania şi in domenii precum cercetare, training, responsabilitate sociala, implicare civica. De asemenea, organizatia a dezvoltat proiecte adresate persoanelor dezavantajate, mai ales proiecte privind dezvoltarea comunitara si mobilizarea persoanelor varstnice ca membri activi ai comunitatii www.4change.ro.

Fundaţia Crucea Alb Galbenă România (CAGR), este unul din pionierii in dezvoltarea serviciilor de îngrijiri socio-medicale la domiciliu şi are o activitate de peste 17 ani. Alături de partenerii belgieni cu care şi-a început activitatea, CAGR a învăţat ce înseamnă profesionalismul, respectul pentru pacient şi eficienţa serviciilor de îngrijire la domiciliu. Ca o recunoaştere a calităţii serviciilor furnizate, fundatia a primit numeroase distinctii si medalii in ultimii ani.

Misiunea Fundatiei Crucea Alb – Galbena din Romania este de a oferi tuturor persoanelor eligibile pentru proiectele noastre, servicii medicale de calitate la domiciliu, atunci cand au nevoie, fara costuri, contribuind la imbunatatirea calitatii vietii acestora.

Lucrul in echipa pluridisciplinara cu profesionalism, responsabilitate si eficienta  a făcut ca in prezent CAGR sa deruleaze 8 programe, în care sunt îngrijiţi la domiciliu aproximativ 750 de pacienţi lunar. O echipă de 15 asistenţi medicali, 2 medici, 3 kinetoterapeuţi, 5 asistenţi sociali, 2 îngrijitori, oferă servicii la cele mai înalte standarde, confirmând statutul de nr. 1 în domeniul îngrijirilor la domiciliu: www.cag.ro.

Asociatia de Ajutor Mutual Bucuresti a fost infiintata cu sprijinul financiar si logistic al Guvernului Flamand, al Mutualitatii Crestine din Belgia, Crucea Alb-Galbena Flandra si Crucea Alb Galbena Romania.

Scopul asociatiei este acela de a  dezvolta spiritul de solidaritate intre membrii comunitatii bucurestene; sa  creasca calitatea vietii acestora, sa faciliteze accesul beneficiarului pentru obtinerea echipamentelor de recuperare.

Asociatia raspunde nevoilor tuturor persoanelor cu deficit motor, aflate la domiciliu, ce nu pot primi asistenta indelungata in spital, aflate in stare de dependenta si cu posibilitati materiale reduse. Adam ofera servicii de recuperare si ingrijire medico-sociala la domiciliu membrilor sai, cu ajutorul unei echipe mixte de specialisti si a a unor mijloace auxiliare moderne pentru recuperare medicala. Echipa multidisciplinara furnizeaza informatii privind drepturile pacientilor.

ADAM-BU, alaturi de CAGR, este membru fondator al Aliantei pentru sanatate din Romania si au derulat proiectul Centrul Pilot de Coordonare a Serviciilor de Ingrijiri la Domiciliu din Municipiul Bucuresti: www.adambu.ro.

Asociatia Habilitas este o organizatie non-guvernamentala, formata din voluntari, care işi propune ca misiune dezvoltarea profesionala şi personala a adultilor din Romania şi nu numai. Membri asociatiei cred in profesionalizarea serviciilor sociale şi a personalului care lucreaza in programe sociale, educationale şi psihologice si colaboreaza cu specialişti in profesiuni sociale pentru ridicarea standardelor calitative a serviciilor sociale la nivelul şi cerintele europene.

Viziunea Habilitas ca Centru de Resurse şi Formare Profesionala este aceea a unui furnizor cheie pentru dezvoltarea profesionala, un izvor de resurse pentru creşterea personala, un cosultant la standarde inalte in demararea şi dezvoltarea de servicii sociale. Activitatea Habilitas este caracteriazata de valori ca profesionalism, dezvoltare, cooperare, calitate, incredere, formare continua. Misiunea asociatiei este de a dezvolta programe de formare continua a adultilor şi de a oferi consultanta in programe şi proiecte sociale, psihologice şi educationale, in dezvoltarea de servicii sociale şi de a oferi expertiza economica in acelaşi domeniu.

Obiectivele Asociatiei Habilitas: crearea şi livrarea cursurilor de formare initiala şi continua a adultilor, conform evaluarii de nevoi realizate sau existente; oferirea de consultanta pe programe sociale, psihologice şi educationale, elaborare de strategii, plan de lucru, management de proiect, etc.

Pentru mai multe detalii despre Proiectul SenioriNET ne puteti contacta la e-mail: seniorinet@caritas.org.ro, telefon: 0371 185 226, persoana de contact Doina Crangasu, Manager de Proiect.