ADAM BUCURESTI convoaca Adunarea Generala a membrilor asociatiei in data de 26.04.2016

ADAM BUCURESTI convoaca Adunarea Generala a membrilor asociatiei in data de 26.04.2016 la ora 14.00 cu urmatoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Director de la ultima AG pana in prezent.

2. Aprobarea bilantului si a contului rezultatului exercitiului pe anul 2015 si reportarea lui in 2016

3. Descarcarea de gestiune a Consiliului Director pe anul 2015.

4. Rectificarea si aprobarea bugetului pe anul 2016.

5. Relatia ADAM BU cu CAG si DGASMB in cadrul Proiectului : Centru Pilot de Coordonare a Serviciilor de Ingrijiri Integrate la Domiciliu, monitorizate prin sistemul de teleasistenta.

6. Proiectul « United Way – Cresterea accesului pacientilor cu venituri mici la servicii de recuperare la domiciliu monitorizate prin Teleasistenta. »

7. Diverse

Se reconvoaca Adunarea Generala cu aceeasi ordine de zi pentru data de 26.04.2016 , ora 15.00.